Årsmøte 2019

Vi inviterer våre medlemmer til årsmøte tirsdag 12.februar 2019 kl 18.00 på A-klasserommet på PMF (inngang ved bassenget, parkering på anvist sted)

Vi serverer pizza, og for å vite hvor mye vi må bestille trenger vi å vite hvor mange som kommer innen mandag 11.februar. Send PM til Kari-Ann Lamøy eller SMS til 90258591 og si fra om du kommer.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker er det åpent for innspill fra medlemmene. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt inn til styret på e-post: selbuhestesportklubb@hotmail.com innen 22.januar 2017. Årsberetningen sendes ut innen den datoen.

Vi minner om at nye medlemmer må ha betalt inn medlemskontigenten en måned i forkant av årsmøtet (altså innen 12.januar), og eksisterende medlemmer må ha betalt innen en uke før årmøtet avholdes for å være stemmeberettiget på årsmøtet. 

Medlemskontigenten innbetales til konto nr:  4285.15.44822 Eller til klubbens Vipps: 93517
Enkeltmedlemskap kr 350,- og familiemedlemskap kr 500,- pr år